Diensten

Perfect Administratie- & Advieskantoor is haar cliënten van dienst met de volgende activiteiten:
 
  • Verzorging van de gehele financiële administratie;
Een geoliede administratie is de basis van een gezonde bedrijfsvoering. De accountants van Perfect Administratie- & Advieskantoor zorgen allereerst voor een efficiënte inrichting van uw administratie. Tegelijkertijd maken we het een praktisch managementinstrument. Wij informeren en adviseren u.
  • Belastingaangiften/belastingzaken;
Hierdoor schakelt velen zoals u een belastingadviseur in om ervoor te zorgen dat u niet meer betaalt dan onvermijdelijk is. Met de belastingadviseurs van Perfect Administratie- & Advieskantoor kiest u voor optimaal resultaat.
  • Adviezen wijziging rechtsvorm;
Als actieve accountants zijn wij vaak voor de klant een eerste aanspreekpunt bij ingrijpende zaken zoals het starten van een onderneming, opvolgingskwesties, de verkoop van een bedrijf, het aangaan van samenwerkingsverbanden of de keuze van de ondernemingsvorm. Heeft u een dergelijk ondernemersvraagstuk, schroom dan niet ons te bellen!
  • Salarisadministratie;
U weet precies wat de maandelijkse kosten zijn. Wij maken hierbij onder meer gebruik van softwarepakketten, waarbij de uitwisseling van mutaties en salarisberekeningen desgewenst geheel digitaal kan plaatsvinden. Voor ons vormen ze dagelijks werk, al jaren. Maandelijks behandelen wij de salarisgegevens van vele werknemers. Verantwoordelijk werk dat bij ons in goede handen is. Wij hebben kennis van zaken over de fiscale aspecten van bijvoorbeeld: tewerkstellingsvergunning, expatriates en 30%-regeling, employee benefits, aandelen, opties en SAR-regelingen, schadeloosstellingen en afkoopsommen, etc.
  • Juridische adviezen;
Als ondernemer staat u regelmatig voor juridische kwesties, waarbij u deskundige hulp nodig heeft. U hoeft dan lang niet altijd een advocaat in te schakelen. Onze bedrijfsjuristen adviseren op alle rechtsgebieden, die voor ondernemers van belang zijn. Zij werken efficiënt samen met onze accountants, belasting- en overnameadviseurs.
  • Samenstelling jaarrekeningen;
Uit uw jaarrekening blijkt hoe uw bedrijf het afgelopen jaar heeft gedraaid. Wij stellen deze jaarrekening – die bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting daarop – samen volgens wettelijke eisen. Naast een Nederlandse versie van jaarrekening stellen we ook jaarrekeningen samen in het Engels, Duits, Frans en Turks.
  • Indien gewenst in samenwerking met RA ook accountantsverklaringen;
Ondernemingen die een samenstel-, boordelings- of controleverklaring nodig hebben zijn bij ons op het juiste adres.
  • Assistentie aan startende ondernemers, m.n. bij ondernemingsplan, financieringsaanvragen, etc.
Een ondernemingsplan wordt ook wel eens een businessplan of ondernemersplan genoemd. Het is een samenvatting van alle facetten van de mogelijke onderneming en hoe deze eruit komt te zien. Met een ondernemingsplan wordt voor de ondernemer en eventuele derden duidelijk waar de kansen en bedreigingen voor de onderneming liggen. Deze kunnen voor elke onderneming verschillend zijn en zijn zeer afhankelijk van de ondernemer, de markt, concurrenten, product en externe factoren. Vandaar dat het belangrijk is dat de ondernemer met al deze zaken rekening houd. Door middel van een sluitend ondernemingsplan geeft de ondernemer aan in ieder geval naar al deze zaken gekeken te hebben. Ondernemingsplannen zijn belangrijk bij het oprichten van een bedrijf. Daarnaast is een ondernemingsplan van belang voor eventuele leningen bij de banken.
WordPress Lightbox