Wijzigingen vennootschapsbelasting

Wijzigingen vennootschapsbelasting
In 2020 blijft het hoge tarief van de vennootschapsbelasting gelijk. Vanaf 2021 gaat het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting omlaag, maar minder dan eerder aangekondigd.
In 2020 wordt het hoge tarief van de vennootschapsbelasting in tegenstelling tot eerdere plannen niet verlaagd. Vanaf 2021 gaat het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting wel omlaag, maar minder dan eerder bedacht. Met de extra opbrengsten die deze maatregel oplevert, verlaagt het kabinet de lasten voor burgers.
Het tarief voor de vennootschapsbelasting is voor het deel van de winst tot en met € 200.000 in 2019 19%, in 2020 16,5% en in 2021 15%.
Voor het deel van de winst vanaf € 200.000 is het tarief in 2019 25%, in 2020 ook 25% en in 2021 21,7%.
Veranderingen in tarieven vennootschapsbelasting per 2020
Het tarief van de vennootschapsbelasting op winsten vanaf € 200.000 blijft 25% in 2020. In 2021 daalt het naar 21,7%. Het lage tarief op winsten tot en met € 200.000 daalt in 2020 wel verder.
 
Aanpassing belastingrente
Vanaf 1 januari 2020 wordt bij de vennootschapsbelasting geen belastingrente in rekening gebracht als een ondernemer de aangifte indient voor de eerste dag van de zesde maand na het tijdvak waarover de belasting wordt geheven (dit is meestal 1 juni) en de ingediende aangifte juist is.
 
Aangekondigde maatregelen vennootschapsbelasting vanaf 2021
Het kabinet is van plan om nog drie maatregelen te nemen voor de vennootschapsbelasting. Deze maatregelen komen in het Belastingplan 2021.
  1. Verhoging van het ‘tarief’ van de innovatiebox
    Als bedrijven winst maken met bepaalde vernieuwende activiteiten, hoeven zij over deze winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Het ‘tarief’ van deze innovatiebox is nu 7%. Vanaf 1 januari 2021 stijgt dit naar 9%.
  2. Liquidatie- en stakingsverlies minder vaak aftrekbaar
    Bedrijven kunnen verliezen lijden als een bedrijfsactiviteit in het buitenland of een dochteronderneming stopt. Ze mogen deze verliezen nu in veel gevallen aftrekken van de winst die zij in Nederland maken. Deze zogenoemde liquidatie- en stakingsverliesregeling wordt aangepast. De mogelijkheden voor bedrijven om deze verliezen af te trekken, worden beperkt.
  3. Geen korting meer als vennootschapsbelasting in één keer betaald wordt
    Bedrijven kunnen nu onder voorwaarden korting krijgen als zij de vennootschapsbelasting in één keer betalen. Vanaf 1 januari 2021 verdwijnt deze korting.
WordPress Lightbox